logo
ADOMÁNY
PROGRAM
felhasználóbarát,
letisztult külső
INFORMÁCIÓ
állandó
tájékoztatás
KRÉTA
GYORS ÁTTEKINTŐ
SEGÉDLET

HÍREINK

FRISS, AKTUÁLIS

Honvédelmi nap

Gyertek velünk repülni!

NTP-MŰV-19-0131 Beszámoló

NTP-MŰV-19-0131 A hazai és a határon túli tehetséggondozó programok támogatásaIdőzzünk a művészettel c. projekt Kisszálláson

2020. júniusában elindult az Időzzünk a művészettel című pályázati program
megvalósítása. A Nemzeti Tehetség program keretében 1 millió forint támogatást nyertünk
művészeti nevelésre. A pályázat keretein belül a vizuális kultúra területén tehetséges tanulók
kaptak lehetőséget a kibontakozásra. A program különböző eszközök beszerzését is lehetővé
tette, bővült az iskola rajzszertára. A tehetséges gyerekek olyan technikákat, és anyagokat
próbálhattak ki, melyeket a pályázat támogatása nélkül nem tudtak volna. Többek között
használtak festővásznat, festőállványt, szenet és az akvarell technikát is a megfelelő papíron
gyakorolhatták. A digitális rajzolás is elérhetővé vált az ehhez szükséges rajzpadok
beszerzésével, melyek használatáról Erdélyi Huba tartott előadást. Egyik alkalommal
felnőtteket, nevelőket is bevontunk a munkába, közös képek festése volt a feladat. Egy
hosszabb, egész napos foglalkozás is megszervezésre került, ahol a tanulók az elmélyültebb
alkotási folyamatokat is megtapasztalhatták. A Művelődési ház közreműködésével a gyerekek
szabad ideje is hasznosan telt el.

A program végén egy bemutató kiállítás szervezésére került sor. A gyerekek válogatott
munkáit képkeretekbe helyeztük, és festőállványokra tettük. Az előkészületekben a tanulók
is részt vettek. A sok munka eredményét jó volt egy egységes, szervezett környezetben látni.
Jó tapasztalat volt diákoknak is, hogy az alkotási folyamat részeként a közönség előtt is
megmutathatták a képeiket. A megnyitó ünnepség alkalmával a gyerekek beszámolót
tartottak az élményeikről, és arról, hogy mit tanultak, hogyan érezték magukat.
A pályázati program teljesítése után, a tanulók a tehetséggondozó órán tovább folytathatják
munkájukat.

NYÍLT NAPOK

Iskolánkat évente több alkalommal látogathatják meg

MŰSOROK

Diákjaink ünnepi műsorokkal készülnek

PÁLYÁZATOK

Nyertes pályázatok révén folyamatos fejlődés

ISKOLAI PÁLYÁZATOK

EFOP-3.2.9.-16-2016-00005: Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése (Önkormányzattal közös pályázat)

EFOP-1.8.5-17-2017-00329: Menő menzák az iskolában

EFOP-4.1.3-17-2017-00202: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (Tankerületi pályázat)

EFOP- 3.1.7.-16: Esélyteremtés a köznevelésben

EFOP-3.3.1.-15.2015-00293: Jenei Tibor Alapítvány képességfejlesztő tanoda programja Kisszálláson

EFOP-3.9.2-16: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (konzorciumi pályázat)

EFOP-1.5.3-16: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

EFOP-1.3.9.-17-2017-00038: "Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása- Közös célunk:Kisszállás jövője"

EFOP 1.3.9-17-2017-00038 Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása keretében: Közös célunk: Kisszállás jövője pályázat keretében 74,98 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Konzorciumi partnerünk: KISZE. A projekt célja: köznevelési intézmények és fenntartók számára kötelező együttműködések helyi ifjúsági civil szervezetekkel, melynek célja, hogy erősödjön a településen élők társadalmi aktivitása és a vidéki települések helyben megtartó erejének növelése. A fejlesztés az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. Kedvezményezett: Kiskőrösi Tankerület
Projekt címe: Közös célunk, Kisszállás jövője
Támogató összeg: 74,98 millió forint
Támogatás intenzitása. 100 %
Projekt időtartama: 2018. január 2. – 2020. január 2.

Projekt azonosító száma: EFOP 3.3.5-17-2017-00040
Projekt címe: 
Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kiskőrösi Tankerület Intézményeiben.
A szerződött támogatás mértéke (%): 100%
A szerződött támogatás összege: 109.167.113,- Ft
A projekt tartalmának bemutatása: 

A pályázatba bevont intézmények száma 23: 1. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola: 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11.

2.         Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola: 6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.

3.         Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6.

4.         Farkas László Általános Iskola: 6423 Kelebia, Ady E. u. 110.

5.         Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 6098 Tass, Dunai út 24.

6.         Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium: 6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

7.         Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17.

8.         Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola: 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1.

9.         Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézménye: 6412 Balotaszállás, Balassi u. 31.

10.       Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola: 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.

11.       Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.

12.       Kisszállási Sallai István Általános Iskola6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.

13.       KT Bem József Általános Iskola: 6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.

14.       KT Bem József Általános Iskola Boróka Általános Iskolája: 6235 Bócsa, Kecskeméti u. 1.

15.       KT Bem József Általános Iskola Csengődi Általános Iskolája: 6222 Csengőd, Béke tér 2-4.

16.       KT Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája: 6223 Soltszentimre, Szent Imre u. 18.

17.       Kunfehértói Általános Iskola: 6413 Kunfehértó, Úttörő tér 7.

18.       Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola: 6045 Ladánybene, Fő u. 72.

19.       Kunpeszéri Általános Iskola: 6096 Kunpeszér, Petőfi S. u. 16.

20.       Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.

21.       Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola: 6086 Szalkszentmárton, Petőfi S. tér 12.

22.       Tompai Szabó Dénes Általános Iskola: 6422 Tompa, Bem u. 22-24.

23.       Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.

A projekt keretében az egyes településen lévő oktatási intézmények közül zömében általános iskolák valósítják meg a pályázati felhívásban megfogalmazott célokat melyek között egyebek mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelés minőségi fejlesztése a nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás közösségi élménnyé formálása. A felhívással összhangban a megvalósítási helyszíneken 2018. és 2019. júniusának utolsó két hetében tematikus programok kialakítása keretében mintegy 2206 tanuló és 220 pedagógus, valamint önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítők bevonásával napközis és bentlakásos táborokat szervezünk. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében kidolgozott tematikus programok közül az intézmények a következő témaköröket választották ki: Környezetvédelem, természetismeret, Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Sport, egészségre nevelés, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás. Lehetőség nyílik olyan tanulási módok és szervezési megoldások kipróbálására, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A bevont pedagógusok munkáját képzésen részt vett animátorok, önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítők segítik. A szakmai programok koordinációját az ilyen jellegű tevékenységek lebonyolításában jártas projektmenedzsment szervezet segíti a szakmai vezetővel és a projekt asszisztenssel összhangban. A Tankerület vezetése és a programban résztvevő szakmai megvalósítók is bíznak abba, hogy a sikeres lebonyolítás lehetőséget teremt a már tesztelt és beváltnak minősített programok hosszútávon történő alkalmazására.  Így ha csak részben is, de hozzájárulhatunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

A projekt megkezdésének dátuma: 2018. március 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Iskolánk titkárságának nyitvatartása

  • HÉTFŐ-PÉNTEK 8:00 - 17:00

Elérhetőség: 06-77/557-040 | sallai.kisszallas@gmail.com

HAT-17-01-2017-00510

ALAPÍTVA: 1829

A neoklasszicista Boncompagni-kastély
eredetileg egy nemesi család tulajdonát
képezte, majd 1946-tól az épület
iskolaként üzemel tovább

DIÁKOK SZÁMA: 126 FŐ

1.o. 16 fő | 2.o. 17 fő | 3.o. 21 fő
4.o. 15 fő | 5.o. 16 fő | 6.o. 15 fő
7.o. 15 fő | 8.o. 11 fő

TANODA: 2017

Iskolánkban 2017 januártól Tanoda
működik a Jenei Tibor alapítvány
fenntartásában, ahol 30 gyermek
fejlesztése és foglalkoztatása
folyik heti 10 órában

SZAKKÖRÖK: 5 db

angol | német szakkör | kézműves szakkör
csecsemőápolási szakkör |
média szakkör

TANÁROK SZÁMA: 14 FŐ

Pedagógusaink szakértelemmel
és nagy odafigyeléssel tanítják a
diákjainkat és vezetik a szakköröket.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support